PRAHA FOTOGRAFICKÁ

14. ročník mezinárodní soutěže pro všechny fotografy Prahy
s následnými výstavami vítězných a vybraných snímků

Soutěž a výstava Praha fotografická každoročně přináší fotografický pohled na město jak od jeho obyvatel, tak od návštěvníků z domova i ciziny. Reflektuje proměny naší metropole a připomíná události v ní. Za dobu třinácti let trvání soutěže se shromáždil soubor kvalitních fotografií, které mají nejen kulturní a uměleckou, ale navíc i velikou výpovědní a historicko-dokumentační hodnotu. Dokumentují historické dědictví Prahy, život a události v ní i proměnu její podoby. Fotografové v rámci soutěže systematicky zachycují, jak se město mění a vyvíjí. Každým rokem se soubor rozšiřuje o nové pohledy. Fotografové jsou vizuálními kronikáři Prahy a jejich pohled je každoročně prezentován veřejnosti a konfrontován s jejími názory.

Akce Praha fotografická byla od prvního ročníku pořádána Společností přátel fotografie za spolupořadatelství (později partnerství) a finančního přispění hlavního města Prahy, později za přispění Ministerstva kultury ČR, podpory organizací Svaz českých fotografů, Nipos Praha, OKD (Kulturní centrum) Vltavská Praha, Impuls Hradec Králové, Krajská knihovna Pardubice, Plzeňský kulturní servis Esprit, Lidové sady Liberec. Také firem, které ji za dobu její existence podpořily cenami do soutěže, je pěkná řada. Ve 14. ročníku to budou Canon, Centum FotoŠkoda, Et netera, Excelfoto, Fast, Foma Bohemia, Nikon, Olympus, Pentax.

Myšlenka shromáždit a porovnat fotografie Prahy pořízené nejrůznějšími fotografy, která se zhmotnila v podobě každoročně pořádané soutěže nazvané v sudkovském duchu Praha fotografická, vznikla v roce 1996. Za tu dobu získala soutěž řadu příznivců – pod jejími křídly vyrostli fotografové úspěšní v dalších soutěžích i v profesionálním uplatnění. Objevilo se tu několik mladých talentů, které zazářily, inspirovaly ostatní účastníky a oslovily diváky, ale v dalších letech již nesoutěžily. Jiní fotografové zase vítězí a vystavují opakovaně a jejich jména jsou s Prahou fotografickou neodmyslitelně spjata. Stále se však objevují nová jména a nové pohledy, úroveň soutěže se posouvá vpřed a chuti fotografovat hlavní město neubývá.

Každý ročník soutěže má svá specifika, fotografie i fotografové se mění stejně jako město samo. Je podrobováno zkoumání z nejrůznějších úhlů věkových i profesních, výstava prokazuje nejen nosnost tématu, ale i sílu fotografického media. Kaleidoskop různých pohledů skládá pokaždé trochu jiný obraz hlavního města.

Praha má tisíce podob a s prioritami, které jejímu fotografování přikládáme, souvisí zvolená forma i volba kategorie. Tradičně v soutěži převažuje černobílá fotografie a nejvyšší je vždy počet snímků v kategorii Krása Prahy a její proměny, kde lze uplatnit hrdost na historické půvaby naší metropole, vyjádřit často až nostalgickou úctu k jejím romantickým zákoutím, fotogenickým tvarům a pohrát si s fotografii nejvlastnější hrou světla a stínu. Nechat žít iluzi krásného, romantického historií a geniem loci obdařeného místa.

Soutěžními tématy jsou v základních kategoriích Krása Prahy a její proměny, Problémy Prahy, Lidé v Praze, Kronika hlavního města. K nim přibyly od druhého ročníku speciální kategorie, které se každoročně obměňují. Vystřídala se zde řada nejrůznějších témat: Praha turistická, Praha rudolfínská, Praha před koncem druhého tisíciletí, Praha pohostinná, Barokní Praha, Příroda a živí tvorové v Praze, Obchod a reklama, Život v městských částech, Sady, parky, stromy, Vztahy mezi lidmi, Překvapující pohledy a Pražské osobnosti, Doprava v Praze a Městská část Smíchov. Oblíbené srovnávání nabízela několikrát kategorie Praha dříve a nyní. Ve 14. ročníku jsou vyhlášeny dvě speciální kategorie: Hudba v Praze a Městská část Praha 4.

Spolu s oceněními ve čtyřech pravidelných a dvou obměňujících se kategoriích je v soutěži každoročně udělována Cena za nejlepší černobílou fotografii, Cena za nejlepší digitálně upravenou fotografii a Cena za fantazii.

Hlavní výstava vítězných a vybraných snímků soutěže Praha fotografická se bude konat na Staroměstské radnici v Praze od 26.8. do 26.9. 2010. Repríza proběhne v listopadu v OKD Vltavská. I v průběhu tohoto soutěžního roku proběhne několik dílčích tematických výstav i samostatných výstav nejúspěšnějších autorů.

Soutěž a výstavy Praha fotografická jsou jednou z nejvýznamnějších akcí konaných u nás pro fotografy, profesionální i amatérské. Má mezinárodní charakter, neboť se jí zúčastňují i zahraniční fotografové a návštěvníci Prahy. Fotografové, veřejnost i média jí věnují velkou pozornost a každoroční výstavy jsou nejen odrazem proměn hlavního města, ale i tvůrčích aktivit a směřování jednotlivých fotografů. Významu soutěže odpovídá i její ohlas v mediích: Česká televize, Český rozhlas Radiožurnál, Regina, deníky MF Dnes, Právo, Metro a Lidové noviny, velká pozornost jí je věnována i na stránkách odborných fotografických časopisů.

Uzávěrka letošního ročníku je prodloužena do 15. dubna 2010, přihlásit lze fotografie, které vznikly od loňské uzávěrky (15.února 2009) do tohoto data.

Přihlášky do soutěže si lze stáhnout zde nebo si je vyžádat na emailu matejumm@volny.cz či osobně vyzvednout v Galerii SČF, Kollárova 14, 180 00 Praha 8, na této adrese lze i písemně požádat o jejich zaslání.

Mediální partneři: Artmagazin.eu, Český rozhlas, FotoVideo, Listy Prahy 1

» Přihláška ke stažení «